Potrebna odgajateljica u Fondaciji Selo Mira Turija

FONDACUA SELO MIRA TURIJA RASPISUJE:

OGLAS

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme na poslove i radne zadatke: ODGAJATELJICA – 1 IZVRŠILAC.

Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće usiove:

– Završena srednja škola (IV stepen) uz obavezu daljnjeg školovanja za rad
– Poželjno iskustvo u radu sa djecom
– 24 satni boravak u porodici sa djecom sa jednim slobodnim danom u sedmici

Potrebna dokumentacija:

– zahtjev
– kopija diplome/ svjedočanstva o završenom školovanju
– Kopija lične karte

Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

FONDACIJA SELO MIRA
UL. RUDOLF WALTHER FONDACIJE BB
75306 TURIJA

Oglas objavljen 01.11.2016. godine i ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja, odnosno do popune radnog mjesta.

Više informacija putem:

TEL/FAX: 035 564 191
TEL: 035 564 560
e-mail: selomira@gmaii.com