Plastoflex Gračanica: Ispitivač kvaliteta proizvoda – 1 izvršilac

Na  osnovu  ukazane  potrebe  Plastoflex d.o.o. Gračanica raspisuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos

Ispitivač kvaliteta proizvoda ……………………………………………… 1 izvršilac

Uslovi:

  • VSS tehnološkog smjera
  • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • znanje  jednog stranog jezika i rada na računaru

Kratak opis poslova:

  • praćenje kvaliteta proizvoda u toku proizvodnje
  • rješavanje neusklađenosti uz određivanje korektivno-preventivnih mjera
  • izlazna kontrola proizvoda na dnevnoj bazi
  • sudjelovanje u donošenju odluka vezanih za kvalitet proizvoda
  • izrada specifikacija proizvoda

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Kandidati koji ispunjavaju uslove i uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona:

035/705-030.

Prijave slati na adresu:

Plastoflex d.o.o.,

Branilaca grada bb,

75320 Gračanica;

ili putem e-maila: posao@plastoflex.ba