Osmijeh je najkraća udaljenost između dvoje ljudi

Uz podršku Njemačke konsultantske kuće GOPA i Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC kroz Projekat zapošljavanja mladih YEP, JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla u septembru 2015. godine započela je reformu, koja, osim pružanje usluga na novi način, podrazumijeva i odvajanje administrativnih od savjetodavnih usluga.

Upravo je savjetodavni rad ključ uspješne reforme. Tako je u većini općinskih biroa za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu prije tri godine počela primjena novog načina rada.

Savjetodavni rad podrazumijeva zajednički rad sa nezaposlenim licem na izradi plana zapošljavanja na određeni period. Priprema i praćenje osobe na putu od prijave na evidenciju do njenog zaposlenja.

Svi savjetodavci Službe za zapošljavanje TK koji rade prema reformskom planu posebno su posvećeni nezaposlenim osobama i izradi individualnih planova zapošljavanja (IPZ).  Jedan od njih koji se posebno ističe svojim zalaganjem među nezaposlenim, poslodavcima i partnerima jeste Mevlida Šećerović, savjetodavac u Birou za zapošljavanje Tuzla. Žena koja je u 2018. godini sa nezaposlenim osobama kreirala preko 150 individualnih planova zapošljavanja, a od toga jednu trećinu i posredovala pri zapošljavanju.

Prema Mevlidinim riječima, tajna uspjeha se nalazi u razvijanju povjerenja između savjetodavca i nezaposlene osobe, a naravno sve to je mnogo lakše uz osmijeh. Ona se u potpunosti slaže sa konstatacijom danskog komičara i pijaniste, Victora Borgea da je „Osmijeh najkraća udaljenost između dvoje ljudi“.

U svom radu, kako kaže najviše je raduje da može, ljudima kojima je to najpotrebnije, pomoći u ostvarivanju njihovih prava, jer mnogi imaju određena prava, a često ne znaju za njih. Nekima je potrebna informacija, a nekima i ohrabrenje, usmjerenje, savjet… zato je ona tu, da svojim profesionalnim, ali i ličnim primjerom pomogne.

U razgovoru sa Mevlidinom šeficom, kao i partnerima i korisnicima čuli smo samo riječi hvale, zato smo tražili od nje recept za uspjeh.

Mevlida 2

Mevlida je, inače, inženjer poljoprivrede i svojim ličnim primjerom pokazuje kako ne morate raditi posao za koji ste se formalno obrazovali, ali da je formalno obrazovanje jako bitna karika u ličnom rastu, razvoju i napredovanju. Ona je kroz svoje formalno obrazovanje mnogo „narasla“, naučila kako prije svega učiti, biti organizovan i razvijati dodatne vještine, iako (kroz smijeh navodi) mnogi su joj govorili šta će joj poljoprivreda, ne mora ići na fakultet da bi znala držati motiku. Ne obazirući se na komentare, Šećerovićeva je naučila ne samo kako držati „motiku“, već i kako je jako uspješno koristiti u svakom poslu koji je obavljala od diplomiranja do danas.

Kada smo je pitali koje osobine dobar savjetodavac treba posjedovati da bi kvalitetno obavljao svoj posao rekla je da na prvom mjestu mora znati da sluša. Ostale osobine poput empatije, komunikacijskih sposobnosti i sposobnosti procjene ličnosti dolaze kao nadogradnja. Prema njenim riječima skoro se podrazumijeva da ste suosjećajni, znate oblikovati priču i procijeniti sagovornika, ali kad ne znate da zaista čujete sagovornika onda ne možete ni znati kakva je ličnost, ne možete suosjećati s njim, pa ni kvalitetno pomoći pri oblikovanju njegove „lične karte nezaposlenog“.

Sa klijentima ima samo odnose ispunjene povjerenjem i zahvalnošću, a njena poruka nezaposlenim je da se kvalitetno informišu o svojim pravima i da svaku priliku iskoriste, jer svako novo iskustvo obogaćuje biografiju i korak bliže je zaposlenju.

Za kolege savjetodavce ima samo riječi hvale i dobru saradnju, a njima želi da rade savjesno i profesionalno, te da uvijek daju najbolje od sebe, jer davanje jeste ustvari primanje, koliko daš toliko ti se vrati.