Održan peti Forum službi zapošljavanja

U organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske u Sarajevu je u ponedjeljak održan peti Forum službi zapošljavanja. Tema petog Foruma su bili projekti tehničke podrške javnim službama za zapošljavanje.

Forum je okupio, s jedne strane, predstavnike donatora/međunarodnih organizacija koje su finansirale različite projekte usmjerene ka unapređenju rada javnih službi zapošljavanja, a sa druge strane predstavnike javnih službi zapošljavanja koje su korisnici programa tehničke podrške.

Predstavnici donatora su naveli koji su po njima bili ključni projekti u sektoru zapošljavanja, te su prenijeli svoja iskustva kako se javne službe zapošljavanja na najbolji način mogu pripremiti za korištenje ovakvih programa. S druge strane, predstavnici javnih službi zapošljavanja su dali odgovore koje su potrebe za podrškom, te rezultati ostvareni putem ovih projekata, u smislu unapređenja kvalitete usluga i funkcioniranja službi zapošljavanja, te koji je učinak projekata na nezaposlene osobe i poslodavce.

Forum je poslužio da se dobiju odgovori na pitanja koji su to ključni izazovi i naučene lekcije programa tehničke podrške, te kako ih u budućnosti učiniti još efikasnijima.

Forum je ponudio nekoliko zaključaka.

Prije svega, Bosna i Hercegovina mora imati strateški okvir u oblasti zapošljavanja radi lakšeg pristupa donatorskim sredstvima.

Zatim javne službe zapošljavanja se moraju pripremiti za pristup donatorskim sredstvima. U tom smislu trebaju odrediti prioritete u kojim projektima će učestvovati kako bi se izbjeglo preklapanje projektnih aktivnosti i učestvovanje u projektima koji nemaju direktnu vezu sa zapošljavanjem, a što iscrpljuje ionako nedovoljne resurse javnih službi.

Nadalje, zaključeno je da jasno definisanje mandat i podjela odgovornosti među institucijama je ključni preduslov za uspješnu implementaciju projekata. Također, na osnovu prenesenih naučenih lekcija od kolega iz Hrvatske i Slovačke, evidentno je da je potrebno kontinuirano ulagati u razvoj kapaciteta javnih službi, pri čemu se i uloga savjetodavaca mijenja u ulogu voditelja slučaja, a odgovornost nezaposlene osobe i proaktivan stav se stavlja u prvi plan aktivacije nezaposlenih. Sinergija između donatora da bi se izbjeglo preklapanje projektnih aktivnosti je važna, ali istovremeno institucije moraju preuzeti odgovornost u upravljanju projektima i određivanju prioriteta na osnovu strategija zapošljavanja, a konkretno izražena je potreba za kreiranje baze projekata u sektoru zapošljavanja kako bi se sumirala sva dokumentovana znanja i iskustva što će pomoći u implementaciji budućih projekata, koji će biti nadogradnja.

Na održanom internacionalnom panelu učešće su uzeli predstavnici donatorske zajednice, EU delegacije, te predstavnici Zavoda/SLužbi zapošljavanja iz regije i EU – gospodin Tomáš Šprlák – Služba za zapošljavanje Slovačke, Katarina Ćurković – Zavod za zapošljavanje Hrvatske, Svjetlana Lučić – ZZZRS, Snježana Dedić – FZZZ,Gianluca Vannini, Delegation of the European Union to B&H, Lejla Tanović – Međunarodna organizacija rada te Nedžmina Vojniković ispred Svjetske Banke.

Moderatori panela bili su, u ime Ambasade Švicarske u BiH David Kramer te Siniša Veselinović u ime Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

(Izvor: yep.ba)