Održan kolegiji direktora javnih službi za zapošljavanje FBiH

Predstavnici Službe za zapošljavanje TK danas su bili domaćini kolegija direktora javnih službi za zapošljavanje FBiH.

Na dnevnom redu, pored usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka, našlo se još nekoliko tema:

– Potpisivanje Sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2019, Sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 i Sporazuma o realizaciji Programa „Obuka i rad“;
– Informacija o provedbi trećeg kruga Javnog poziva o sufinansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja 2018.

Pored navedenog, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje, Helena Lončar upoznala je predstavnike službi sa novinama koje će biti uključene u Programima za 2019. godinu, a odnose se na sljedeće programe:

– Služba u zajedničkim projektima sa drugim institucijama i
– Obuka i rad.

Na pitanje prisutnih o datumu objave Javnog poziva za Programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja 2019, direktorica Lončar je istakla kako se nada da će finansijski plan Federalnog zavoda za 2019. godinu biti usvojen u toku februara 2019. godine, te da će i Javni poziv biti objavljen do kraja mjeseca.

O tačnom datumu objave Javnih poziva korisnici će biti na vrijeme obaviješteni putem web strranice Federalnog zavoda i kantonalnih službi za zapošljavanje.