OBAVJEŠTENJE/POZIV POSLODAVCIMA MJERA „SLUŽBA U SARADNJI SA POSLODAVCIMA 2022“

Pozivaju se poslodavci koji imaju namjeru da zapošljavaju radnike, i da koriste sredstva za sufinansiranje po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera „Sužba u saradnji sa poslodavcima 2022“, da mogu počev od 19.4.2022. godine, podnijeti Službi za zapošljavanje TK:

  1. Obrazac SP / Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“, popunjen, potpisan i ovjeren, uz koji je potrebno priložiti

        a)   Fotokopija Rješenja o Registraciji djelatnosti podnosioca zahtjeva,

  • Originalno Uvjerenje Porezne uprave FBiH, o izmirenim porezima i doprinosima ne starije od 30 dana od dana objave Obavještenja ili Sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa, na kom će pisati namjena korištenja uvjerenja (npr. sufinansiranje zapošljavanja po Programu,…)
  • Originalna Potvrdu iz banke kod koje se vodi račun podnosioca zahtjeva, ne starije od 30 dana od dana objave Obavještenja.
  • Fotokopija Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta-fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti, ili Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatosti KD /2010 (Službeni glasnik BiH br 47/10 od 8.6.2010), u zavisnosti kako je podnosilac zahtjeva registrovan, izdato od Federalnog zavoda za statistiku.

SP Obrazac – Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“ se može podnijeti u roku 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, odnosno od 19.4. do 27.4.2022. godine.

SP Obrazac / Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“, se podnosi  isključivo neposredno JU Služba za zapošljavanje TK na adresu: Tuzla, Bosne Srebrene bb, u vremenu od 8 do 15 sati, ili se dostavlja  preporučenom poštom na istu adresu.

Ovo Obavještenje se objavljuje na web stranici Službe za zapošljavanje TK www.szztk.ba dana 19.4.2022. godine.

NAPOMENA: Na web Službe za zapošljavanje TK su 14.4.2022.godine, radi detaljnijeg informisanja, objavljeni svi dokumenti u vezi sa Programom sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“.

Link za pristup navedenom obavještenju sa potrebnom dokumentacijom je ispod: