Obavještenje – Od 15. oktobra anketiranje poslodavaca u TK

S ciljem dobijanja podataka i pružanja informacija o kretanjima na tržištu rada u Federaciji BiH, a u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje provodi anketiranje poslodavaca.

Služba za zapošljavanje TK anketiranje će provoditi u periodu od 15. oktobra do 6. novembra 2018. godine.

Planirano je da učešće uzmu poslodavci iz cijele Federacije BiH koji imaju pet ili više zaposlenih, uključujući i korisnike poticajnih sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje. Uzorak anketiranja u Tuzlanskom kantonu je 150 poslodavaca.

Radnici općinskih biroa će u navedenom periodu kontaktirati poslodavce i izvršiti anketiranje, a ovom prilikom mole se poslodavci za saradnju, kako bi se ovaj proces proveo do kraja, na zadovoljstvo svih.

Kako je najavljeno iz Federalnog zavoda za zapošljavanje, prikupljeni rezultati i preporuke će se prezentirati u narednom periodu, na posebno organizovanoj konferenciji na kojoj će učestvovati predstavnici poslovne zajednice, institucija obrazovanja, vladinog sektora i međunarodnih projekata u oblasti zapošljavanja.