OBAVJEŠTENJE

U vezi sa obavještenjima Federalnog zavoda za zapošljavanje, od 17.02.2023. godine, a koja se nalaze na web stranici Zavoda (www.fzzz.ba), a odnose se na Program sufinansiranja zapošljavanja:

  1. Služba u saradnji sa poslodavcima 2023 i
  2. Program Start up – Druga prilika 2023,

obavještavamo potencijalne korisnike da se predmetne obavijesti ne odnose na Službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Termini objave po navedenim programima za Službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona biti će naknadno određeni i objavljeni na web stranici Službe.