Novinar voditelj – dva izvršioca

Javna ustanova za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

1.Novinar voditelj – 1 izvršilac ( na neodređeno)
2.Novinar voditelj – 1 izvršilac ( na određeno do povratka radnika sa fukcije najduže do 31.10.2020)

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu FBiH , kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslvoe predviđene Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta

Za poziciju 1 i 2:

Visoka stručna sprema smjer Žurnalistika ili drugi fakultet društevnog smjera
Jedna godina radnog iskustva na poslovima novinara
Poznavanje stranog jezika i rada na računaru

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa slati na adresu JU Bosanski kulturni centar Gračanica, 111 Gračaničke brigade br. 1 sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto (navesti na koju poziciju iz oglasa se prijavaljuje)

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja (19.maj 2019-objavljeno)