NAHLA: Konkurs za honorarni angažman instruktorice na kursu šivenja

Edukacijski centar Nahla Tuzla objavljuje: Konkurs za honorarni angažman instruktorice na kursu šivenja.

Opis posla:

Instruktorica šivenja bit će angažirana na kursu šivenja. Kurs se realizira kroz šest stepena, a svaki stepen traje jedan mjesec. Namijenjen je odraslim osobama (16+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan, te se realizira u malim grupama. Nastava je organizirana radnim danima u periodu od 18.00h do 20.00h.

Uvjeti:

  • SSS (srednja tekstilna/krojačka)
  • Radno iskustvo u struci

Poželjne karakteristike:

  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja,
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji nastave,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
  • kreativnost i motivacija.

Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do 20. jula 2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.