JZU Dom zdravlja Kalesija: Oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 89/18 ), člana 42. Statuta JZU Dom zdravlja Kalesija, član 10. Pravilnika o radu broj: 25-U-1/17 i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 16-548-1/19 od 21.6.2019. godine, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti OVDJE.

Javni oglas je objavljen 25.6.2019. godine u Dnevnom listu Oslobođenje, a ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.