JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK: Konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK objavljuje konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 5.8.2022. godine u dnevnim novinama Večernji list i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.