JP RTV TK traži dva kamermana i kamermana specijalistu

Javno preduzeće Radio-televizija Tuzlanskog kantona raspisala je javni oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

1. Kamerman specijalista – jedan izvršilac (12 mjeseci)
2. Kamerman – dva izvršioca (12 mjeseci)

Opise poslova, opće i posebne uslove, dužinu trajanja oglasa te način prijave na isti pogledajte u dokumentu ispod:

Javni konkurs-RTV TK