Džambo Group Gračanica: Vozač teretnog motornog vozila

Džambo Group doo Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca na sljedeću radnu popziciju: Vozač teretnog motornog vozila.

Osim općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Da ima diplomu o završenoj školi za vozača motornih vozila;
  • Da posjeduje Potvrdu o stručnoj osposobijenosti vozača (CPC certifikat);
  • Da ima radno iskustvo u međunarodnom transportu;
  • Da posjeduje važeći pasoš, kao i vozačku dozvolu – B, C i E kategorije.

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti biografiju i kopiju diplome o završenoj školi na adresu firme Džambo Group d.o.o. Podgaj br. 2, Gračanica.

Konkurs ostaje otovoren do popune radnog mjesta.