Direktor Službe za zapošljavanje TK, Fahrudin Mustafić održao sastanak sa mladim poduzetnicima

Direktor Službe za zapošljavanje TK, Fahrudin Mustafić sa saradnicima danas je u prostorijama Službe održao sastanak sa 17 mladih poduzetnika iz Tuzlanskog kantona koji su aplicirali na mjeru sufinansiranja zapošljavanja „Poduzetništvo za mlade 2021“.

Cilj sastanka bio je pružanje podrške Službe u samom procesu registracije i pomoć otklanjanja problema sa kojima su se susreli prilikom prikupljanja dokumentacije. Rok za dostavljanje dokumentacije i za zaključenje ugovora sa Službom za zapošljavanje i Federalnim zavodom za dobijanje sufinansiranih sredstava jeste 15. decembar tekuće godine, s toga je Služba stavila na raspolaganje sve svoje ljudske i tehničke resurse kako ovi mladi poduzetnici ne bi propustili rok. „Svaki od aplikanata ima mogućnost da iskoristi sredstva u rasponu od 6 do 14.000,00 KM, a koja mogu biti od velikog značaja na početku poduzetničkog puta i ne treba dozvoliti da ostanu neiskorištena zbog nekog tehničkog problema, zbog čega je Služba i stavila sve potrebne resurse za podršku“, rekao je direktor Mustafić.

Inače, Služba za zapošljavanje svake godine realizuje programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u suradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. U 2021. godini Federalni zavod je u ovu svrhu, za naš Kanton, izdvojio oko 7 miliona KM, od čega je oko 4,5 miliona bilo namijenjeno za zapošljavanje, a 2,5 miliona za samozapošljavanje. Javni poziv za navedena sredstva bio je objavljen početkom godine, te su skoro sva sredstva i utrošena, preostalo je samo oko 114.600,00 KM, a koja su na inicijativu direktora Mustafića preusmjerena za pomoć mladim koji pokreću svoju djelatnost. Odlukom Federalnog zavoda navedena sredstva će biti utrošena na način otvaranja listi čekanja, a koje su formirane za vrijeme prvog javnog poziva.

Saradnik za programe sufinansiranja Službe za zapošljavanje, Enis Husić objasnio je prisutnima dalje korake za postupanje, a za poduzetnike koji su već prikupili potrebnu dokumentaciju pripremio je Ugovore koje su potpisali na kraju sastanka.

Pored razgovora o programu samozapošljavanja, poduzetnicima su u kratko predstavljene i druge usluge koje Služba nudi za poslodavce, a koje mogu iskosristiti za unapređenje svog poslovanja.