Diplomirani inženjer hemije ili biologije – 1 izvršilac

Na osnovu člana 79. Statuta Dioničkog društva “Rudarski institut” Tuzla, Dioničko društvo “Rudarski institut” Tuzla objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću randu poziciju: Diplomirani inženjer hemije ili biologije – 1 izvršilac

Mjesto rada: Tuzla

Uslovi za prijem:

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

VSS/VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer hemije ili biologije
najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Potrebna dokumentacija:

Kandidati su dužni dostaviti fotokopije slijedeće dokumentacije:

fakultetsku diplomu
potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
radna biografija (CV) kandidata
vozačka dozvola B kategorije

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave oglasa na web stranici www.rudarskiinstituttuzla.ba

Sve tražene dokumente treba dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

Dioničko društvo “Rudarski institut” Tuzla
Rudarska broj 72.
75000 TUZLA

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Oglas ostaje otvoren do 5.maja 2019

Oglas preuzet sa stranice posao.ba