DELTA Group Lukavac traži građevinske radnike – više izvršilaca

DELTA Group doo Lukavac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

1. Zidar
2. Tesar
3. Armirač i
4. Pomoćni radnik

Opis posla i odgovornosti za prijem gradevinskih radnika:

1. Radni zadaci zidara sastoje se u pripremi maltera, zidanju zidova raznim materijalima, malterisanje zidova i plafona, izradi estriha i glazura. Radne zadatke zadužuje od poslovođe ili inženjera na gradilištu, a internom preraspodjelom radne snage može biti raspoređen na druge radne zadatke u vidu pomoćnika, kao što su poslovi pomoćnika tesara ili armirača, ili neke druge poslove koje mu je povjerio poslovođa ili inženjer na gradilištu. Radi i sve druge poslove po potrebi firme i one koje direktor naredi.

2. Radni zadaci tesara sastoje se u izradi, montaži i demontaži oplata za armirano-betonsku konstrukciju objekta. Tesar, takođe, obavlja i poslove izrade drvenih krovnih konstrukcija ili drugih glavnih i pomoćnih konstrukcija od drveta, kao što su stepeništa, drvene terase i slično. Radne zadatke zadužuje od poslovođe ili inženjera na gradilištu a internom preraspodjelom radne snage može biti raspoređen na druge radne zadatke u vidu pomoćnika, kao što su poslovi pomoćnika zidara ili armirača, ili neke druge poslove koje mu je povjerio poslovođa ili inženjer na gradilištu. Radi i sve druge poslove po potrebi firme i one koje direktor naredi.

3. Radni zadaci armirača sastoje se u ispravljanju, sječenju, savijanju i montaži armature u armirano-betonske elemente konstrukcije. Radne zadatke zadužuje od poslovođe ili inženjera na gradilištu a internom preraspodjelom radne snage može biti raspoređen na druge radne zadatke u vidu pomoćnika, kao što su poslovi pomoćnika zidara ili tesara, ili neke druge poslove koje mu je povjerio poslovođa ili inženjer na gradilištu. Radi i sve druge poslove po potrebi firme i one koje direktor naredi.

4. Radni zadaci pomoćnog radnika sastoje se u prenosu materijala, izradi maltera, čišćenju gradilišta od otpadaka materijala, radnih alata ili drugih predmeta koji sprečavaju ili ometaju rad na gradilištu. Radne zadatke zadužuje od poslovođe ili inženjera na gradilištu. Radi i sve druge poslove po potrebi firme i one koje direktor naredi.

Mjesto rada: Lukavac

Prijave sa kratkom biografijqm možete slati na e-mail: deltalukavac.konkurs@gmail.com

ili dostaviti lično na adresu:
ul. Branilaca Bosne b.b.(zgrada Seljanka 1)
75300 Lukavac

Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 035 550 300.

Samo kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će kontaktirani od strane predstavnika kompanije.

Oglas ostaje otvoren do 3.8.2019. godine.