Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ Tuzla: Higijeničar/ka – 1 izvršilac

Naziv pozicije:  Higijeničar/ka (1 osoba)
Sektor: Tehničko osoblje
Kategorija zapošljavanja: sa zasnivanjem radnog odnosa – 12 mjeseci (uz mogućnost produženja) – probni rad 3 mjeseca
Oblik angažovanja: pola radnog vremena (50%) – ugovor o radu
Mjesto rada: Tuzla, Bosna i Hercegovina

Opis organizacije
Centar za pružanje usluga u zajednici PUZ je lokalna nevladina i neprofitna organizacija čija misija je pružiti utočište, probuditi nadu i poštovati dostojanstvo svake osobe koja traži utjehu, podršku ili pomoć kroz naše programe, a kroz koju želimo doprinjeti našoj viziji svijeta Sigurno mjesto za svakoga. Kroz naš strateški plan 2019-2022 Centar PUZ djeluje na tri programske orijentacije:

 • MIGRACIJE I LOKALNA ZAJEDNICA

Jačanje lokalnog odgovora civilnog društva na migracijske izazove u BiH, posebno se fokusirajući na pružanje zaštite i osiguravanje humanog pristupa prema izbjeglicama i migrantima, umanjujući rizike za njihove živote i dobrobit.

 • SOCIJALNA KOHEZIJA

Jačanje socijalne kohezije i resursa u lokalnoj zajednici za održiva rješenja uključivanju marginaliziranih skupina u društvu, smanjenja nejednakosti i stvaranja više prilika i mogućnosti.

 • MIR I SIGURNOST

Izgradnja kapaciteta programa za doprinos prevenciji nasilnog ekstremizma, razvoj učinkovitih modela rehabilitacije i reintegracije povratnika sa stranih ratišta i jačanje uloge nevladinog sektora u smanjenju radikalizacije ranjivih grupa lokalne zajednice

Pregled / Sažetak posla:

Uz smjernice organizacije, higijeničar/ka je odgovoran za izvršavanje svakodnevnih higijenskih zadatka u Sigurnoj kući I Drop-in Centru, istodobno držeći se PUZ politika i postupaka. Ova pozicija također zahtijeva radni odnos sa Odjelom za programe. 

Ključni radni odnosi:

 • Pozicija izvještava prema: Menadžer/ica objekta;

Glavne odgovornosti:

Osnovna odgovornost higijeničara je realizacija svih higijenskih aktivnosti u sklopu organiziranja smještaja korisnika organizacije, uključujući:

 • redovno čišćenje prostorija Udruženja i dvorišta, održavanje higijene radnog i životnog prostora i  sredstava rada, te po potrebi više puta dnevno održava čistoću mokrih čvorova, hodnika i stepeništa;
 • pranje prozora, zavjesa, pločica i ostalih zastakljenih površina;
 • mašinsko pranje posteljine, robe korisnika i peglanje istih;
 • obavještava rukovodioca o potrebnim popravcima u zgradi;
 • po završetku radnog vremena provjerava i ostavlja u sigurnom stanju: prozore, vrata, vodovodne i električne instalacije;
 • drugi jednostavni poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Udruženja.

Očekivano putovanje:

 • Pozicija je na području Tuzle.

Kvalifikacije

 • Završeno osnovno obrazovanje (I stepen stručne spreme – NK)
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Klauzula o odricanju odgovornosti: Ovaj opis posla nije iscrpan popis vještina, truda, dužnosti i odgovornosti povezanih s položajem.

Centar PUZ je poslodavac jednakih mogućnosti i razmatra sve podnositelje zahtjeva na temelju zasluga, bez obzira na rasu, spol, boju kože, nacionalno podrijetlo, vjeru, seksualnu orijentaciju, dob, bračni status, braniteljski status ili invaliditet.

Djelatnici PUZ-a i PUZ-a moraju se pridržavati vrijednosti i načela navedenih u PUZ Kodeksu ponašanja. To su integritet, jednakost, usluga i odgovornost. U skladu s tim vrijednostima, PUZ djeluje i provodi politike zaštite korisnika od iskorištavanja i zlostavljanja, zaštite djece, sprečavanja uznemiravanja na radnom mjestu, fiskalne cjelovitosti i odmazde.

Kako se prijaviti?

Pošaljite svoj biografija i motivacijsko pismo (posebno vodeći računa da dostavite i kontakte za tri (3) prethodna poslodavca radi referenci) na;

 • E-mailom: info@puz.ba, do 15. augusta 2023. Predmet e-maila je: Natječaj za poziciju – PUZ-02 / AUG / 23.  
 • Poštom: Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ; IV. Bosanske brigade br 50, 75000, Tuzla do 15. augusta 2023. Na koverti potrebno je napisati: “Natječaj za poziciju – PUZ-02 / AUG / 23  – NE OTVARAJ!”

Kontaktirat će se samo kandidati koji uđu u uži izbor i to najkasnije do 21.augusta 2023.

Centar PUŽ može tražiti dodatne dokumente!