Cambridge English School : CES uvjerenje o poznavanju engleskog jezika

U okviru niza projekata koje Cambridge English School organizuje za nezaposlene, pokrenuli su i projekat certificiranja nezaposlenih lica radi što lakšeg i efikasnijeg zapošljavanja. U okviru projkekta nude procjenu znanja sa validnim uvjerenjenjem o poznavanju engleskog jezika koji je priznat od strane javnih institucija, univerziteta i privatnih kompanija.