1. Kada će biti omogućena prijava na evidenciju za redovna javljanja?

 • Redovna javljanja za korisnike koji se javljaju u periodima od 30, 45 i 120 dana odgađena su do daljnjeg. Korisnici zadržavaju sva prava i bit će blagovremeno obaviješteni o ukidanju procedure.

2. Kako da se prijave osobe koje su ostale bez zaposlenja?

 • Osobe kojima je prestao radni odnos mogu se prijaviti na evidenciju Službe za zapošljavanje, u roku od 30 dana, putem e-maila ili pošte i to putem e-maila općinskog biroa za zapošljavanje prema mjestu prebivališta.

3. Koja dokumentacija je potrebna za prijavu na evidenciju iz radnog odnosa?

 • Potrebna dokumentacija za prijavu i podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu je:
 1. Lična karta (slika ako dostavljate putem maila, a kopija putem pošte);
 2. Rješenje o prestanku radnog odnosa ili Ugovor koji je istekao (skenirano putem maila, kopija putem pošte);
 3. Kopiju (ili skeniranu) radnu knjižicu;
 4. Kopiju ili sliku tekućeg računa;
 5. Ispunjena prijava/zahtjev za podnošenje novčane naknade, sa obaveznim brojem telefona, mailom i adresom prebivališta iz CIPS-a.

4. Gdje se može preuzeti Obrazac zahtjeva za podnošenje novčane naknade?

 • Urnek Obrasca zahtjeva za podnošenje novčane naknade možete preuzeti na linku ispod:

https://szztk.ba/uputstvo-za-osobe-koje-se-prijavljuju-po-prestanku-radnog-odnosa-2/

5. Koje su adrese općinskih biroa za zapošljavanje?

Email adrese, brojevi telefona i poštanske adrese općinskih biroa za zapošljavanje nalaze se u nastavku:

 

 1. Biro za zapošljavanje Tuzla

Adresa: Bosne Srebrene bb

75000 Tuzla

Telefon: 035 367 480; 035 367 481; 035 367 482; 035 367 483; 035 367 484

E-mail: biro.tuzla@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Banovići

Adresa: 119 Muslimanske 3

75 290 Banovići

Telefon: 035 367 501; 035 367 502; 035 367 503; 035 367 504; 035 367 516

E-mail: biro.banovici@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Čelić

Adresa: Alije Izetbegovića 60/2

75 246 Čelić

Telefon: 035 367 517

E-mail: biro.celic@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Doboj Istok

Adresa: Brijesnica bb

74 206 Doboj Istok

Telefon: 035 367 505

E-mail: biro.dobojistok@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Gračanica

Adresa: Alije Izetbegovića bb

75 320 Gračanica

Telefon: 035 367-506; 035-367-508; 035-367-509

E-mail: biro.gracanica@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Gradačac

Adresa: Ibrahima Kapetanovića bb

76 250 Gradačac

Telefon: 035 367 510; 035 367 511

E-mail: biro.gradacac@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Kalesija

Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici bb

75 260 Kalesija

Telefon: 035 367 489; 035 367 490; 035 367 491

E-mail: biro.kalesija@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Kladanj

Adresa: Kladanjske brigade 1

75 280 Kladanj

Telefon: 035 367 486

E-mail: biro.kladanj@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Lukavac

Adresa: Redžepa Efendije Muminhodžić 4

75 300 Lukavac

Telefon: 035 367 492; 035 367 493

E-mail: biro.lukavac@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Sapna

Adresa: 206. Viteške brigade bb

75 411 Sapna

Telefon: 035 367 487

E-mail: biro.sapna@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Srebrenik

Adresa: 211. Oslobodilačke brigade 12

75 350 Srebrenik

Telefon: 035 367 514; 035 367 513; 035 367 512

E-mail: biro.srebrenik@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Teočak

Adresa: Krstac bb

75 414 Teočak

Telefon: 035 367 488

E-mail: biro.teocak@szztk.ba

 

 1. Biro za zapošljavanje Živinice

Adresa: Oslobođenja 20

75 270 Živinice

Telefon: 035 367 495; 035 367 496; 035 367 498; 035 367 499

E-mail: biro.zivinice@szztk.ba

6. Kako dostavljati dokumentaciju za radne dozvole za strance?

 • Poslodavci koji Službi za zapošljavanje dostavljaju dokumentaciju za izdavanje radne dozvole za strane državljane, zbog novonastale situacije, moguće je da dostave putem zemaljske pošte.

Detaljno uputstvo, opis potrebne dokumentacije i obrasci nalaze se na našoj web stranici u meni-u “USLUGE”, link je u nastavku:

https://szztk.ba/usluge/radne-dozvole/

7. Kako da poslodavci dostavljaju dokumentaciju za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja?

 • Poslodavci i nezaposlene osobe koji se sufinansiraju po programima zapošljavanja i samozapošljavanja svu dokumentaciju i pravdanja potrebno je da dostavljaju putem zemaljske pošte ili elektronske pošte na adrese:

Bosne srebrene bb

75 000 Tuzla

info@szztk.ba

8. Da li se nastavlja sufinansiranje programa zapošljavanja i samozapošljavanja?

 • Za Korisnike, tj. aplikante mjera iz 2020. godine Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje na telefonskoj sjednici održanoj 3.4.2020. godine donio je Odluku o izmjeni Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020 i Odluku o izmjeni Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020.

Odluke možete pronaći na linku ispod:

https://szztk.ba/federalni-zavod-za-zaposljavanje-vazno-obavijest-korisnicima-mjera-iz-2020-godine/