U vezi sa obavještenjima Federalnog zavoda za zapošljavanje, objavljenim na web stranici Zavoda (www.fzzz.ba) 22.03.2024.godine, a odnosi se na Program sufinansiranja zapošljavanja...