UPUTSTVO za osobe koje se prijavljuju po prestanku radnog odnosa

Osobe kojima je prestao radni odnos mogu se prijaviti na evidenciju Službe za zapošljavanje, u roku od 30 dana, putem e-maila ili pošte i to putem e-maila općinskog biroa za zapošljavanje prema mjestu prebivališta.

Potrebna dokumentacija za prijavu i podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu je:

1. Lična karta (slika ako dostavljate putem maila, a kopija putem pošte);

2. Rješenje o prestanku radnog odnosa ili Ugovor koji je istekao (skenirano putem maila, kopija putem pošte);

3. Kopiju (ili skeniranu) radnu knjižicu;

4. Kopiju ili sliku tekućeg računa;

5. Ispunjena prijava/zahtjev za podnošenje novčane naknade, sa obaveznim brojem telefona, mailom i adresom prebivališta iz CIPS-a, a čiji urnek se nalazi na liku ispod.

OBRAZAC – Zahtjev za podnošenje novčane naknade

Email adrese, brojevi telefona i poštanske adrese općinskih biroa za zapošljavanje nalaze se u nastavku:

1. Biro za zapošljavanje Tuzla

Adresa: Bosne Srebrene bb
75000 Tuzla
Telefon: 035 367 480; 035 367 481; 035 367 482; 035 367 483; 035 367 484
E-mail: biro.tuzla@szztk.ba

2. Biro za zapošljavanje Banovići

Adresa: 119 Muslimanske 3
75 290 Banovići
Telefon: 035 367 501; 035 367 502; 035 367 503; 035 367 504; 035 367 516
E-mail: biro.banovici@szztk.ba

3. Biro za zapošljavanje Čelić

Adresa: Alije Izetbegovića 60/2
75 246 Čelić
Telefon: 035 367 517
E-mail: biro.celic@szztk.ba

4. Biro za zapošljavanje Doboj Istok

Adresa: Brijesnica bb
74 206 Doboj Istok
Telefon: 035 367 505
E-mail: biro.dobojistok@szztk.ba

5. Biro za zapošljavanje Gračanica

Adresa: Alije Izetbegovića bb
75 320 Gračanica
Telefon: 035 367-506; 035-367-508; 035-367-509
E-mail: biro.gracanica@szztk.ba

6. Biro za zapošljavanje Gradačac

Adresa: Ibrahima Kapetanovića bb
76 250 Gradačac
Telefon: 035 367 510; 035 367 511
E-mail: biro.gradacac@szztk.ba

7. Biro za zapošljavanje Kalesija

Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici bb
75 260 Kalesija
Telefon: 035 367 489; 035 367 490; 035 367 491
E-mail: biro.kalesija@szztk.ba

8. Biro za zapošljavanje Kladanj

Adresa: Kladanjske brigade 1
75 280 Kladanj
Telefon: 035 367 486
E-mail: biro.kladanj@szztk.ba

9. Biro za zapošljavanje Lukavac

Adresa: Redžepa Efendije Muminhodžić 4
75 300 Lukavac
Telefon: 035 367 492; 035 367 493
E-mail: biro.lukavac@szztk.ba

10. Biro za zapošljavanje Sapna

Adresa: 206. Viteške brigade bb
75 411 Sapna
Telefon: 035 367 487
E-mail: biro.sapna@szztk.ba

11. Biro za zapošljavanje Srebrenik

Adresa: 211. Oslobodilačke brigade 12
75 350 Srebrenik
Telefon: 035 367 514; 035 367 513; 035 367 512
E-mail: biro.srebrenik@szztk.ba

12. Biro za zapošljavanje Teočak

Adresa: Krstac bb
75 414 Teočak
Telefon: 035 367 488
E-mail: biro.teocak@szztk.ba

13. Biro za zapošljavanje Živinice

Adresa: Oslobođenja 20
75 270 Živinice
Telefon: 035 367 495; 035 367 496; 035 367 498; 035 367 499
E-mail: biro.zivinice@szztk.ba