Univerzitet u Tuzli: Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranog višeg asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2022

Univerzitet u Tuzli raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranog višeg asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2022.

Fakultet, pozicija, opise poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 25. i 26.3.2023. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.