UDRUŽENJE POSLODAVACA FBiH: Poziv za prijavu na stručno osposobljavanje u tekstilnoj industriji

Udruženje poslodavaca provodi projekat „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih i žena u tekstilnoj industriji.“ U sklopu Projekta predviđeno je da u saradnji sa kompanijom „Torre nova“ d.o.o. Gradačac organizuju teoretsku i praktičnu obuku polaznika.

Kako bi uspješno realizirali navedeni projekat Udruženje poslodavaca FBiH traži 15 osoba registrovanih na evidenciji Službe za zapošljavanje TK.

Cilj projekta je profesionalno osposobljavanje nezaposlenih mladih i žena za pozicije krojača/šivača (15 polaznika) s mogućnošću zapošljavanja nakon završene obuke.

Planirano vrijeme obuke je 3 mjeseca.

Napomena: Polaznicima će tokom obuke biti obezbijeđeni troškovi prevoza, obavezno osiguranje i ishrana.

Prijave putem e-maila v.smajlovic@upfbih.ba ili telefona 033 552 460.