TEHNOGRAD – company Tuzla: OGLAS za prijem u radni odnos građevinskih radnika (armirači, tesari, zidari, kranista)

U skladu sa ukazanom potrebom i povećanjem obima posla u Tuzli, Kalesiji i Živinicama TEHNOGRAD – company doo Tuzla raspisuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos 62 građevinska radnika (tesari, armirači, zidari i kranisti)

  1. Tesar (KV tesar, PK tesar ili samouki tesar) – 20 izvršilaca
  2. Armirač (KV armirač, PK armirač ili samouki armirač) – 20 izvršilaca
  3. Zidar (KV zidar, PK zidar ili samouki zidar) – 20 izvršilaca
  4. Kranista – 2 izvršioca

USLOVI:

  • Potrebno radno iskustvo na poslovima zidara, tesara, armirača i kraniste
  • Poželjno poznavanje projekata

Izabrani kandidati će poslove radnog mjesta obavljati u Tuzli, Kalesiji i Živinicama.

Prijavu na konkurs je moguće izvršiti na broj telefona: 035 252 433 svakim radnim danom od 7:30 – 15:30 sati ili na e-mail: pravna_s@tehnograd-company.ba.

Kandidati koji se prijavljuju putem e-maila obavezni su naznačiti broj telefona.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.