SOS Dječije selo Gračanica: Službenik za prikupljanje sredstava od individualnih donatora – F2F (m/ž)

DEKRA Arbeit BH d.o.o. objavljuje oglas za SOS DJEČIJA SELA BiH

SLUŽBENIK/ICA ZA PRIKUPLJANJE SREDSTAVA OD INDIVIDUALNIH DONATORA – F2F

(lokacija Tuzla)
1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:

Glavni cilj je iznalaženje mogućnosti za pokrivanje tekućih troškova i troškova investicija nacionalne asocijacije, sa ciljem samoodrživosti nacionalne asocijacije od fundraising aktivnosti koje se fokusiraju na individualni segment. Fundraiser je odgovoran za ispunjenja postavljenih ciljeva u biznis planu nacionalne asocijacije. Fundraiser ima za cilj da pozicionira SOS Dječja sela kao jakog i konzistentnog partnera među potencijalnim i postojećim donatorima, bazirano na viziji, misiji i vrijednostima SOS Dječjih sela.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • da se razvije strateški portfolio proizvoda (committed giving, povremene donacije (direktna pošta, face2face, telemarketing, kombinacija sa “click to call”, mas mediji, digitalni kanal, događaji)
 • razviti dugoročni odnos sa individualnim donatorima (donor lifetime cycle)
 • sposobnost da aplicira upravljanje bazama podataka (database management), u kontekstu principa upravljanja odnosima s donatorima (donor relationship management) i segmentiranja donatora, za aktivnosti akvizicije i zadržavanja donatora
 • Fundraiser je odgovoran za ispunjavanje biznis plana i dosezanje postavljenih i dogovorenih ciljeva
 • odgovoran/na za koordiniranje tima SOS predstavnika u face2face kampanji, bilo u saradnji sa agencijom ili samostalno
 • odgovoran/na za organiziranje aktivnosti podrške face2face kampanji – pregovori sa bankama, uspostavljanje nesmetanog sistema doniranja, pozicije štandova, raspored SOS Predstavnika i ostale aktivnosti u vezi kampanje
 • ona/on planira, prati, analizira i evaluira svaku kampanju i aktivnost, u skladu sa procedurama planiranja i izvještavanja
 • Pruža podršku osobama zaduženim za korporativni fundraising, digitalne medije i komunikacije; svi ostali FR/PR poslovi koji joj se dodijele

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Univerzitetska diploma poslovne administracije, marketinga ili fundraisinga;
 • Iskustvo od najmanje 3-5 godina u individualnom fundraisingu, marketingu ili prodaji – ovisno o obrazovanju;
 • Ekspertiza o direktnom marketingu, te znanje i iskustvo u upravljanju odnosima s kupcima;
 • Iskustvo u upravljanju projektima;
 • Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Snažna motivacija za poistovjećivanjem sa vizijom, misijom i vrijednostima SOS Dječijih sela

Oglas ostaje otvoren do 10.6.2022. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu

SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu,
ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SLUŽBENIK/ICA ZA PRIKUPLJANJE SREDSTAVA OD INDIVIDUALNIH DONATORA – F2F (LOKACIJA TUZLA)“
.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice https://sos-ds.ba/postani-dio-tima

ili LINK ZA PRIJAVU

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

(Izvor: BoljiPosao.com)