Širbegović Inženjering Gračanica: Diplomirani inženjer građevinarstva – 6 izvršilaca

“Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje:

O G L A S
za prijem u radni odnos

Diplomirani inženjer građevinarstva ………………………… 6 izvršilaca, od toga:

3 izvršioca sa položenim stručnim ispitom
1 izvršilac sa odličnim poznavanjem njemačkog jezika
2 pripravnika

Radno mjesto: Projektant u K – birou

Kratak opis poslova projektanta sa položenim stručnim ispitom:

 • Statički proračun konstrukcije nosivih elemenata, Glavni projekat– K faza. Usklađivanje detalja konstrukcije objekta sa odgovornim projektantom, Projektni zadatak.
 • Izdvajanje nosivih elemenata konstrukcije i pozicioniranje istih.
 • Praćenje planirane dinamike proizvodnje elemenata sa pripremljenom projektnom dokumentacijom.
 • Izrada planova montaže i radioničke dokumentacije.
 • Kompletiranje projektne dokumentacije (konstruktivna faza) za investitora.
 • Odgovoran za stručnost, kvalitet i blaogvremenost izvršetka navedenih poslova.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

 • VSS (VII stepen) stručne spreme – završen građevinski fakultet
 • Visoka motivisanost i želja za učenjem
 • Efikasnost, samostalnost i odgovornost u radu
 • Izražene komunikacijske sposobnosti
 • Odlično poznavanje rada na računaru (Autocad,Armcad i Word)

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju i motivaciono pismo.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave ili do popune radnog mjesta.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel: 035/700-968.

Prijave slati na adresu:
“Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica, ul.Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH.

ili putem e-maila: personal@sirbegovic.com

(Izvor: BoljiPosao.com)