Širbegović Inženjering: Diplomirani inženjer arhitekture sa položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac

Širbegović Inženjering doo Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Diplomirani inženjer arhitekture sa položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

  • VSS (VII stepen) stručne spreme – završen arhitektonski fakultet
  • Položen stručni ispit
  • Odlično poznavanje rada na računaru
  • Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
  • Izražene komunikacijske sposobnosti
  • Visoka motivisanost i želja za učenjem
  • Efikasnost, samostalnost i odgovornost u radu
  • Vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju i motivaciono pismo.

Prijave slati na adresu :

 “Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb, 75320 Gračanica

Kontakt telefon: 035/700-968 ili putem e-maila: personal@sirbegovic.com

Oglas je objavljen 5.3.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objave.