sirbegovic

Rukovaoc kranom-1 izvršilac

“Širbegović Inžinjering” d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju:Rukovaoc kranom-1 izvršilac

Uslovi:
– Stručna sprema – ( KV)
-Poznavanje rada na portalnim i/ili mosnim kranovima
-Mogućnost rada na otvorenom i u zatvorenom prostoru
-Mogućnost rada u prvoj ili u drugoj smjeni

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel : 035/700-968.

Prijave slati na adresu:
“Širbegović Inženjering” doo Gračanica , ul.Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH, ili putem E-maila : personal@sirbegovic.com.