Rudnik Soli dd Tuzla: Javni oglas za prijem u radni odnos

Rudnik Soli dd Tuzla raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedeće radne pozicije:

  1. „Smjenski inžinjer za proizvodnju“ u Službi za proizvodnju slane vode – 4 (četiri) izvršioca,
  2. „Inžinjer za automatiku“ u Elektro službi – 1 (jedan) izvršilac,
  3. „Inžinjer za mašinske poslove“ u Mašinskoj službi – 1 (jedan) izvršilac.

Opise poslova, uslove i način apliciranja možete preuzeti u tekstu javnog oglasa na linku ispod:

JAVNI OGLAS

Javni oglas objavljen je 20.11.2023. godine u dnevnim novinama i ostaje otvoren 8 dana od narednog dana od dana objavljivanja, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slIjedećeg dana od dana njegove posljednje objave.