PZU Aqua Bristol Tuzla: Fizioterapeut – 2 izvršioca

PZU Lječilište Aqua Bristol Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Fizioterapeut – 2 izvršioca.

Pored opštih, Zakonom propisanih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove i to:

  • Završena srednja ili visoka stručna sprema
  • Poželjno radno iskustvo
  • Poznavanje jednog stranog jezika
  • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje

Prijava na oglas koja treba da sadrži:

  • Biografiju
  • Diplomu
  • Licencu

Prijavu na oglas dostaviti na adresu : PZU „Aqua Bristol“ Tuzla, ulica Maršala Tita bb, ili na elektronsku poštu   suljevic.emir@aquabristol.ba

Oglas otvoren do popune radnih mjesta.