Program sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022, mjera “Druga prilika 2022”: Liste kandidata po Javnom pozivu objavljenom 11.4.2022. godine

Lista aplikanata koji su aplicirali po Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022, mjera “Druga prilika 2022” objavljenog na web stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona dana 11.4.2022. godine.

  1. Odobreni kandidati:

2. Kandidati na čekanju

3. Odbijeni kandidati