Program poticanja zapošljavanja 2021: Dodatno obavještenje

U Javnom pozivu od 22.09.2021.godine stoji da je uz Prijavu na javni poziv, između ostalog, potrebno dostaviti :

  • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerena kopija ne starija od tri (3) mjeseca, na kojoj se nalazi podatak o poslednjoj isplaćenoj plati (organi uprave i druge institucije koje posluju preko trezora umjesto Uvjerenja Porezne uprave dostavljaju dokaz da trezorski posluju).

Kako Porezna uprava FBiH vodi evidenciju o uplaćenim porezima i doprinosima, koji jesu dio bruto plate, a ne vodi evidenciju o isplaćenim neto platama, dovoljno je uz Prijavu na javni poziv dostaviti:

Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerena kopija ne starija od tri (3) mjeseca.