Program podrške poduzetništvu u Gradu Gračanica

Gradovi Gračanica i Srebrenik i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozivaju osobe zainteresovane za poduzetnički angažman – pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, da se prijave za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu koji se organizuje na teritoriji i uz podršku Gradova Gračanica i Srebrenik.

Kroz CEFE Program podrške poduzetništvu, polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, podrška u izradi biznis plana i tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska podrška pokretanju biznisa, te, u skladu sa mogućnostima i procijenjenim potrebama, dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 15.06.2020. godine u prostorijama Grada Gračanica: Šalter br. 1, M.M. Bašeskije 1, 75320 Gračanica Naznaka: Ne otvarati, Javni poziv za start-upove, ili na email adresu m.hodzic@gracanica.gov.ba, Predmet/Subject: Prijava na javni poziv za start upove.