Poziv poslodavcima da učestvuju u istraživanju tržišta rada

Federalni zavod za zapošljavanje u suradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje organizovati će anketiranje poslodavaca u sklopu Istraživanja tržišta rada u Federaciji BiH 2020/2021, a radi sagledavanja trendova i procjene kretanja na tržištu rada. Anketiranje će biti provedeno u periodu od 11.1. do 29.1.2021. godine.

Ovom prilikom pozivamo poslodavce da se odazovu anketarima iz službi za zapošljavanje i učestvuju u istraživanju. Anketa je anonimna, a planirano je da obuhvati reprezentativni uzorak od najmanje 1200 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Cijeli proces odvija se uz podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija. Anketiranje će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje koji su stručno obučeni u sklopu navedenog projekta za provođenje anketiranja uz primjenu utvrđene metodologije istraživanja.

Pitanja iz upitnika odnose se, uglavnom, na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, najtraženijim zanimanjima i eventualnim viškovima radne snage, suočavanje s posljedicama pandemije COVID-19, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organizuju praktičnu obuke za đake, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama javnih službi za zapošljavanje i dr.

Dobiveni rezultati će poslužiti za unapređenje aktivnosti, projekata, usluga i saradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova.

Rezultati i preporuke iz istraživanja će biti prezentovani javnosti u prvom kvartalu 2021. godine kroz izvještaje prilagođene poslovnom i obrazovnom sektoru u Federaciji BiH.

(Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje)