Ponovo uspostavljen rad Kluba za traženje posla Živinice

Klub za traženje posla za mlade nezaposlene u Živinicama počeo je sa radom nakon dvogodišnje pauze. Svi mladi od 15 do 35 godina, koji su prijavljeni na evidenciju Biroa za zapošljavanje Živinice duže od 6 mjeseci, mogu se uključiti u Klub.

Rad Kluba koncipiran je tako da pruži kompletnu podršku mladima u traženju zaposlenja. Savjetodavac Biroa – Voditelj Kluba je edukovan da usmjeri svaku osobu u Klubu da se predstavi budućem poslodavcu na najbolji način.

Klub za traženje posla je jedna od aktivnih mjera zapošljavanja Službe za zapošljavanje TK Tuzla, a smješten je u Birou za zapošljavanje Živinice. Svi zainteresovani mogu se prijaviti u šalter sali ili kod svog savjetodavca.

Aktivnosti u klubu ponovo su pokrenute uz podršku Projekta zapošljavanja mladih YEP i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).