Počelo istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH

Služba za zapošljavanje TK u suradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Projektom „Analiza potreba tržišta rada u Federaciji BiH 2019/2020 godine“ provest će istraživanje tržišta rada u periodu od 9.12. do 31.1 2020. godine.

Planirano je da istraživanje obuhvati 300 poslodavaca sa područja TK, a kriterije za odabir poslodavaca odredio je Federalni zavod za zapošljavanje u suradnji sa Poreznom upravom FBiH. Anketirani će biti poslodavci malih, srednjih i velikih preduzeća, a koji imaju 5 i više uposlenih.

Cilj istraživanja jeste utvrditi postojeće stanje na tržištu rada, radi jačanja veze sa poslodavcima i što kvalitetinijeg obavljanja usluge posredovanja u zapošljavanju, ali i radi organizovanja praktične obuke za zanimanja koja nedostaju.

U toku anketiranja bit će korišten online upitnik, a pitanja će biti podijeljena u nekoliko kategorija poput onih koja se tiču slobodnih radnih mjesta, odnosno potrebe tržišta za određenim profilom radnika, zatim sa kojim poteškoćama se poslodavci susreću prilikom potražnje radne snage, te kako su zadovoljni sa suradnjom sa Službom za zapošljavanje.

Analiza sa preporukama bit će predstavljena javnosti početkom 2020. godine.