Obustava ulaska korisnika u prostorije Službe za zapošljavanje: Ostvarivanje prava putem telefona, e-maila i zemaljske pošte

Služba za zapošljavanje TK u skladu sa zaključcima Vlada FBiH i Tuzlanskog kantona uvodi dodatne izmjene u pružanju usluga korisnicima, odnosno potpuno obustavlja ulazak korisnika u službene prostorije, a zbog smanjenja rizika od širenja bolesti izazvanih koronavirusom (COVID – 19).

Prema posljednjim instrukcijama Služba će raditi u skraćenom radnom vremenu u trajanju od 8 do 13 sati. Ostvarivanje svih prava korisnicima vrši se putem telefona, e-maila i pošte, a riječ je o sljedećem ostvarivanju prava:

  • Redovna javljanja za korisnike koji su dolazili svakih 30, 45 i 120 dana su odgođena do daljnjeg;
  • Prijave na evidenciju vrše se putem maila ili pošte;
  • Odjave sa evidencije vrše se putem maila ili pošte;
  • Izdavanje uvjerenja putem maila ili pošte;
  • Dostavljanje dokumentacije i pravdanja za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja putem maila.

Detaljno uputstvo o vršenju prijava i odjava, sa e-mail adresama svih općinskih biroa za zapošljavanje, nalazi sa na web stranici Službe za zapošljavanje www.szztk.ba i oglasnom prostoru ispred općinskih biroa za zapošljavanje.