OBAVJEŠTENJE/POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA MJERA „DRUGA PRILIKA 2022“

Pozivaju se nezaposlene osobe koje imaju namjeru da registruju djelatnost, i da koriste sredstva za sufinansiranje po Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start UP 2022, mjera „Druga prilika 2022“, da mogu počev od 11.4.2022. godine, podnijeti Službi za zapošljavanje TK:

  1. Zahtjev (Obrazac DP 2022), uz koji se prilaže Uvjerenje Biroa za zapošljavanje zapošljavanje ne starije od 30 dana od dana objave ovog Obavještenja

DP Obrazac / zahtjev mora biti svojeručno potpisan od strane podnosioca zahtjeva, a predaje se isključivo neposredno JU Službi za zapošljavanje na adresi: Tuzla, Bosne Srebrene bb, u vremenu od 8 do 15 sati, ili se dostavlja  preporučenom poštom na istu adresu.

Predaja zahtjeva (Obrazac DP 2022), vrši se u periodu od 11.04. do 13.4.2022. godine.

Ovo Obavještenje se objavljuje na web stranici Službe za zapošljavanje TK www.szztk.ba dana 11.4.2022. godine.

NAPOMENA: Na web Službe za zapošljavanje TK su 5.4.2022. godine, radi detaljnijeg informisanja, objavljeni svi dokumenti u vezi sa Programom sufinansiranja samozapošljavanja Start UP 2022, mjera „Druga prilika 2022“.

Link za pristup navedenom obavještenju sa potrebnom dokumentacijom je ispod: