Obavještenje: Certifikat Sistema upravljanja kvalitetom Službe za zapošljavanje TK prema Međunarodnom standardu ISO 9001:2015 je nevažeći

JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla nije pokrenula postupak javne nabavke i izvršila recertifikacijskli audit Sistema upravljanja kvalitetom prema Međunarodnom standardu ISO 9001:2015 do za to predviđenog roka do 28. aprila 2021. godine.

S obzirom da recertifikacijski audit nije proveden u predviđenom roku certifikacijsko tijelo TÜV NORD povuklo je certifikat koji je Služba do tada imala. U skladu s tim Služba je dužna vratiti certifikate certifikacijskom tijelu, kao i prestati koristiti test znak (logotip) na službenim dokumentima i aplikacijama.

Takođe, još jedna od obaveza koju je certifikacijsko tijelo nametnulo jeste proglašenje certifikata nevažećim i obavještenje javnosti o istom, a što ovim putem Služba i postupa.