O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani korisnici usluga JU Službe za zapošljavanje TK,

odnosno općinskih biroa za zapošljavanje,

U cilju prevencije nastanka i širenja infekcije izazvane Corona – virusom Služba uvodi mjere opreza, te moli korisnike koji su zbog termina javljanja ili dostavljanja dokumentacije dužni posjetiti Službu, odnosno općinski biro za zapošljavanje u prostorije ulaze naizmjenično, jedna po jedna osoba.

Sva ostala pitanja molimo da uputite putem brojeva telefona ili e-mail adrese. Kontakti se nalaze na web stranici www.szztk.ba.

Korisnici će biti kontinuirano obavještavani o radu Službe, a sve u skladu sa uputama nadležnih zdravstvenih institucija.