NAJAVA: Finalna prezentacija poslovnih ideja i dodjela bespovratnih finansijskih sredstava IMPAKT Inkubatora poslovnih ideja u Čeliću

Kao rezultat saradnje, između Investicijske fondacije IMPAKT, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Čelić, te jednomjesečne preduzetničke obuke mladi poduzetnici sa područja ove općine će 09.07.2021. godine u prostorijama Općine Čelić sa početkom u 10:00 sati predstaviti svoje poslovne poduhvate, a Komisija za validaciju poslovnih ideja će odabrati one koji će imati priliku da apliciraju za bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 5.000KM. Izjave za medije planirane su u 09:45.

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 5 nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona (Općine Čelić, Općine Sapna, Općine Teočak, Općine Kladanj i Općine Doboj Istok) u 2021. godini realizira se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji, između ostalog, obuhvata program preduzetničke obuke te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za do 20 novih poslovna poduhvata na području navedenih općina pokrenutih od strane mladih.  Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i jedan je od planiranih projekata u okviru Strategije za mlade Tuzlanskog kantona.

Misija Inveaticijsike fondacije IMPAKT je izgradnja jakog preduzetničkog eko-sistema i pružanje podrške preduzetnicima u pokretanju i širenju poslovnih poduhvata, a sa krajnjim ciljem formiranja konkuretnog bh. tržišta.  

Investicijska fondacija Impakt, je uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a kroz Inkubatore poslovnih ideja do sada podržala osnivanje i unaprjeđenje poslovanja za više od 200 samoodrživih biznisa, kreirala preko 400 radnih mjesta, obučila više od 1500 mladih i sarađivala sa više od 40 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, a sve to za samo 3 godine. Investicijska fondacija Impakt osnovana je 2019. godine na temeljima ostvarenog uspjeha Projekta za zapošljavanje mladih YEP.