MiP Ljubače: Tehnolog u proizvodnji – 1 izvršilac

Mlin i pekara Ljubače d.d. Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radnu poziciju: Tehnolog u proizvodnji – 1 izvršilac.

Uslovi:

  • Završen tehnološki fakultet, smjer – prehrambena tehnologija
  • Radno iskustvo poželjno
  • Dodatne vještine: Ažurnost, komunikativnost, timski rad i efikasnost

Opis radnih zadataka:

  • Priprema proizvodnju kvalitativno i kvantitativno za svaki dan
  • Nadgleda proces proizvodnje tokom njegovog odvijanja
  • Kontroliše kvalitet i kvantitet gotovih proizvoda
  • Izdaje radne naloge
  • Odgovoran je za higijenu, održavanje i urednost u odjelu proizvodnje
  • Izrađuje izvještaje o utrošku sirovina i ambalaže kao i ostvarenoj proizvodnji
  • Učestvuje u stručnoj kreaciji novih proizvoda i korekciji postojećih

Prijave na oglas slati putem e-mail adrese mpljubace@mpljubace.ba.

Oglas ostaje otvoren do 16.11.2021. godine ili do popune radnog mjesta.