Literatura potrebna za pripremu polaganja pismenog i usmenog ispita za kandidate prijavljene po Javnom oglasu JUSZZTK od 16.9.2022. godine

Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Služba za zapošljavanje TK,  objavljenom u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Službe www.szztk.ba dana 16.9.2022. godine, da se propisi za pripremu polaganja pismenog i usmenog ispita nalaze u nastavku:

Literatura za poziciju broj 1
Literatura za pozicije 2 i 3
Literatura za pozicije 4, 5, 6 i 7