JZNU Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla: PONIŠTAVA dio Javnog konkursa za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija, objavljenog u Dnevnom listu Oslobođenje 3.3.2023. godine

Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla i Odluke direktora o poništenju dijela Javnog konkursa za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija za potrebe Javne zdravstveno-nastavne ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, broj: 16-02-1241-2/23 od 17.03.2023.godine, direktor Ustanove dana 18.03.2023.godine

P O N I Š T A V A
dio Javnog konkursa za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija,
objavljenog u Dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 03.03.2023.godine

i to iz:

  1. PORODIČNE MEDICINE – 1 specijalizacija
  2. URGENTNE MEDICINE – 1 specijalizacija
  3. PEDIJATRIJE – 1 specijalizacija
  4. OTORINOLARINGOLOGIJE – 1 specijalizacija

Javni konkurs od 3.3.2023. godine možete pogledati na linku ispod:

JAVNI KONKURS OD 3.3.2023. GODINE