JU OŠ Lipnica: Konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove

Javna ustanova Osnovna škola Lipnica Tuzla raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 10.11.2022. godine u dnevnim novinama Večernji list i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.