JU OŠ Brijesnica: Konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove

Javna ustanova Osnovna škola Brijesnica raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 18.6.2021. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.