JU Centar za socijalni rad Teočak: Konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove

Javna ustanova Centar za socijalni rad Teočak raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 8.1.2021. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.