JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. objavljuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. objavljuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciju: RADNIK NISKOGRADNJE pri Službi plana, razvoja i odnosa sa korisnicima- 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad 3 mjeseca.

Tekst  Javnog oglasa o uslovima i načinu apliciranja možete preuzeti na linku ispod.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje” i na web stranici preduzeća. 

TEKST OGLASA 

O