JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. objavljuje Odluku o poništenju Javnog oglasa

Odlukom br 01/I-1246-205/20 od 18.08.2020 godine, poništava Oglas objavljen dana 28.06.2020 godine, a isti se odnosi na prijem radnika u radni odnos.

Obrazloženje odluke možete pročitati na linku u nastavku.

Odluka o poništenju Javnog oglasa